Deyimler

11
beğenildi
Astarı yüzünden pahalı olmak: Bir işin ayrıntısına ödenen paranın aslına ödenen paradan fazla olması, gerçek değerinden fazlaya mal olması. Para, Gerçek, Bilim-İlim, Adalet, Aşk
ANONİM
1 toplam veri.. 1-1 gösterilen veri.