demle.net Gizlilik Politikası

demle.net projesi için tahsis edilmiş demle.net alan adlı ağ sitesinin (kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) tüm hakları demle Şirketi'ne (kısaca demle.net olarak anılacaktır) aittir.

Tanımlar

SİTE: demle.net tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan www.demle.net adlı Ağ sitesidir.

ziyaretçi : SİTE'nin hizmetlerinden ve içeriklerinden sınırlı biçimde yararlanmak için kendi isteğiyle bazı bilgilerinin SİTE'ye kayıtlı olan ve bu bilgilerinin hiç birine ulaşamıyan kişidir.

kullanıcı : SİTE'nin hizmetlerinden ve içeriklerinden izin verilen biçimde yararlanmak için kendi isteğiyle ve bazı bilgilerinin SİTE'ye kayıtlı olan ve bu bilgilerinin bazılarına ulaşan kişidir.

KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler)dir. KULLANICI kelimesi, SİTE'de kaydı olan "kullanıcı" ve SİTE "ziyaretçi"lerini içerir.

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka ağ sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir ağ sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır.

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir ağ sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

demle.net, SİTE üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ile yaptığı "demle.net Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve SİTE'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, demle.net, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcı Kayıt veya SİTE üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) demle.net'a vermeleri gerekmektedir. demle.net, "demle.net Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri demle.net veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. demle.net tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya demle.net SİTE üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; demle.net ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "demle.net Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

demle.net, SİTE dahilinde başka sitelere link verebilir. demle.net, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. demle.net, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini demle.net'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda demle.net, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  • demle.net'un kullanıcılarla akdettiği "demle.net Kullanıcı Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

demle.net, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. demle.net'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Ağ Site'sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda demle.net'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

demle.net, kullanıcılar ve kullanıcıların SİTE'yi kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir SİTE'nin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir SİTE hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir SİTE'yi kaç kişinin kullandığı, bir kişinin SİTE'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

demle.net tarafından SİTE dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, demle.net ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.